Thuiswerk timetracking

Thuiswerkers aansturen in coronatijden: op zoek naar het evenwicht tussen vertrouwen en technologie.

Lexor

Thuiswerk is de nieuwe norm geworden voor heel wat bedrijven wereldwijd. Bij veel organisaties staan remote teams centraal in hun pogingen om het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden en de continuïteit te verzekeren. Sommige bedrijven slagen daar beter in dan andere en grijpen de crisis aan om hun telewerkbeleid slimmer uit te bouwen.

Dat brengt vaak een steile leercurve met zich mee, in het bijzonder voor bedrijven die tot voor kort volledig rekenden op persoonlijke contacten en een bruisende kantooromgeving. Die nieuwe situatie roept enkele vragen op. Een belangrijk dilemma waar organisaties in het bijzonder mee worstelen, is het volgende: moeten ze zich volledig wenden tot technologie om hun medewerkers in de gaten te houden, of hen net volledig vertrouwen? En voelen medewerkers zich gewaardeerd voor het (extra) werk dat ze presteren? Het antwoord is genuanceerd en zal misschien verbazen.

Vertrouwen vs. technologie: een vals dilemma

Hoe vreemd het ook mag klinken bij monde van een softwareprovider die zich volledig toelegt op hoogtechnologische software voor timetracking, betekent technologie volgens ons niet het juiste uitgangspunt in de discussie over productiviteit van thuiswerkende werknemers. Het zou voor ons erg makkelijk zijn om technologie naar voren te schuiven als de ultieme oplossing om telewerkers op te volgen. In de praktijk is dit debat over de tegenstelling tussen technologie en vertrouwen echter contraproductief.

Voor veel bedrijven die het onder normale omstandigheden volledig moeten hebben van menselijke interactie, lijkt het erg aanlokkelijk om voluit in te zetten op videomonitoring, het bijhouden van toetsaanslagen of digitale timesheets. Die aanpak is op langere termijn gedoemd om te mislukken. Een overdaad aan tools zorgt voor een vals gevoel van transparantie. Voor je het weet verzanden werknemer en werkgever in een opbod aan vermeende productiviteit in plaats van effectieve prestaties. Dat leidt al snel tot foutieve rapportering over uitgevoerde taken. Of dat nu bewust dan wel onbewust gebeurt: het helpt niemand een stap verder.

Monitoring en tracking hebben alleen maar nut als er een binnen de organisatie een vertrouwensbasis bestaat. Die kan vervolgens worden ondersteund door een thuiswerkbeleid dat het juiste evenwicht vindt tussen transparantie en autonomie. Zodra dat het geval is, kunnen softwaretools een waardevolle aanvulling betekenen op de dagelijkse thuiswerkroutine.

Voorbeeld: timetracking

Laten we even een kijkje nemen naar automatische timetracking als concreet voorbeeld van zo’n productiviteitstool - een logische keuze in het licht van onze expertise als leverancier van AI-gebaseerde timetrackingsoftware.

Automatische timetracking is in de eerste plaats een businesstool. We bevelen timetracking dus nooit zomaar aan voor het controleren van werknemers, maar wel voor verhoogde transparantie tegenover eindklanten en een beter overzicht van projectbegrotingen en ROI.

Dat zorgt voor voordelen voor alle stakeholders:

  • Werknemers krijgen een beter zicht op de tijd die ze spenderen en kunnen dit gebruiken om hun productiviteit te verhogen,
  • Werkgevers kunnen hun mankracht en middelen beter toewijzen en de opbrengst van projecten in de gaten houden,
  • Klanten krijgen een nauwkeuriger overzicht van de gepresteerde tijd, wat zorgt voor meer transparantie.

De moraal van het verhaal?

Geautomatiseerde timetrackingsoftware kan samen met andere productiviteitstools een geweldige aanvulling betekenen op je thuiswerkbeleid. Wanneer ze juist worden ingezet, zorgen ze voor bijkomende gemoedsrust voor zowel werkgevers als werknemers. Vergeet alleen het wederzijdse vertrouwen niet - dat komt namelijk vóór alles!

Lexor